AKGS

Služby

Primárním zaměřením naší kanceláře je právo trestní – poskytujeme obhajobu ve věcech trestních jak fyzickým, tak právnickým osobám a zaměřujeme se na tvorbu Compliance programů včetně detailního školení.

Významná část členů naší kanceláře se zároveň věnuje akademické činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Vysoké škole ekonomické v Praze, ale i jiných vysokých školách včetně rozsáhlé publikační činnosti.

Naše advokátní kancelář tak představuje unikátní prolnutí praktického i akademického přístupu k trestnímu právu na úrovni, která je v České republice jedinečná.

Specializujeme se na poskytování právních služeb v oblasti trestního práva obhajoby obviněných fyzických a právnických osob a poškozených. Konkrétně se jedná zejména o tyto oblasti trestního práva:
Obhajoba fyzických osob ve věcech trestních.
Obhajoba fyzických osob ve věcech trestních.
Zastupování poškozeného v trestním řízení.
Zastupování ve vykonávacím řízení trestním.
Tvorba compliance programů jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob.
Školení (oblast trestního práva, trestní odpovědnosti právnických osob, protikorupčního školení apod.).
Tvorba právních rozborů a posudků.

Právní pohotovost

Stálým klientům poskytujeme rovněž službu ve formě trestněprávní pohotovosti 24/7.

Informace pro klienty

Advokátní kancelář tímto informuje klienta, pokud je fyzickou osobou a zároveň nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, že Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
crossmenuchevron-right-circle