AKGS

Ocenění

Cena Václava Mandáka

Prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. přebírá cenu Václava Mandáka za nejlepší původní článek publikovaný v tištěné verzi Bulletinu advokacie v roce 2017 za příspěvek "Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem".
Článek čtěte zde →
Právnická firma roku: 
Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda se v soutěži Právnická firma roku umísťuje pravidelně již od roku 2016 mezi oceněnými kanceláři v oblasti trestního práva.
Právnická firma roku je soutěž pořádaná od roku 2005 společností epravo.cz ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti České republiky a profesními komorami a sdruženími v oblasti práva – Českou advokátní komorou, Soudcovskou unií České republiky, Unií státních zástupců České republiky, Notářskou komorou České republiky, Exekutorskou komorou České republiky a Unií podnikových právníků České republiky.
Bolzanova cena:
Za své dílo „Soukromá žaloba v trestním řízení" obdržel prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. v roce 2005 Bolzanovu cenu.

Soutěž o prestižní Bolzanovu cenu vyhlašuje každý rok rektor Univerzity Karlovy. Ocenění je určené pro studenty a absolventy Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované v průběhu studia.
Odkaz na knihu →
crossmenu