AKGS

Ceník

Advokátní kancelář poskytuje právní služby především na základě hodinové sazby, výše odměny se tedy odvíjí od časové náročnosti právních služeb. Minimální účetní jednotkou je pět minut. Hodinová sazba je uplatňována i při jednorázových konzultacích.

Ve specifických případech není vyloučeno ani sjednání paušální odměny za vyřízení celého případu. V případech stanovených stavovskými předpisy České advokátní komory je přípustná i odměna podílem na výsledku věci (success fee).

Před zahájením poskytování právních služeb je při převzetí nového případu vybírána záloha. Výjimkou je dlouhodobé poskytování služeb témuž klientovi. Výše zálohy je stanovována s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu (zejména k objemu předpokládané činnosti v horizontu dvou měsíců).

Administrativní náklady kanceláře (hovorné, poštovné, bankovní poplatky) hradí klient pouze v rozsahu, v jakém překračují v daném měsíci částku 100 Kč.

Soudní, správní nebo jiné poplatky nebo náklady spojené s využitím služeb osob působících mimo naši kancelář hradí v plném rozsahu klient (notářské poplatky, náklady na znalecký posudek, apod.).

Advokátní kancelář je plátcem DPH, veškeré účtované částky se proto navyšují o tuto daň v zákonné výši.
Hodinová sazba prof. JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D., JUDr. Radka Šmerdy, Ph.D., a doc. JUDr. Lukáše Bohuslava, Ph.D.: podle individuální domluvy
Hodinová sazba advokátů: 5 500 Kč bez DPH (6 655 Kč s DPH)
Hodinová sazba advokátních koncipientů: 4 000 Kč bez DPH (4 840 Kč s DPH)
Poskytování služeb pro bono v odůvodněných případech.
Sazba dle advokátního tarifu sazba dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.
ze dne 4. června 1996
Zvýšená hodinová sazba je účtována v případě poskytování právních služeb společníky kanceláře, standardní hodinová sazba je účtována v případě poskytování právních služeb seniorními advokáty, snížená hodinová sazba je účtována v případě poskytování právních služeb ostatními členy advokátní kanceláře.

V závislosti na náročnosti poskytování právních služeb může v konkrétním případě činit i dvoj nebo trojnásobek (např. obhajoba v závažných případech ekonomické kriminality). 

Náhrada za promeškaný čas na cestě je účtována ve výši jedné poloviny hodinové sazby. K této částce je připočítáno jízdné a stravné.

U právních služeb poskytovaným fyzickým osobám, které se netýkají podnikání a kde to konkrétní situace odůvodňuje, může být poskytnuta sleva.

V některých případech zvláštního zřetele hodných poskytujeme právní služby bez nároku na odměnu (pro bono).
crossmenuchevron-right-circle