AKGS

Lidé

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D.

Společník, advokát, vysokoškolský učitel

Evidenční číslo: 16 439
E-mail: radek.smerda@akgs.cz
Jazyky: angličtina
ID datové schránky: eye6sre

LinkedIn
Publikační činnost

V roce 2001 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, na které postupně získal tituly iuris doctoris (JUDr., 2001) a philosophia doctor (Ph.D., 2005) pro obory trestní právo, kriminologie a kriminalistika.

V letech 2004-2011 působil na PF UK jako vysokoškolský učitel v oboru trestní právo hmotné i procesní. V letech 2002-2003 byl členem katedry trestního práva na Policejní akademii ČR Praha. V letech 2015-2020 též působil na katedře podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Je autorem či spoluautorem několika učebnic, odborných článků a příspěvků. Autorsky se podílel rovněž na komentáři k trestnímu zákoníku (Wolters Kluwer, 2015) či zákonu o policii (Aleš Čeněk, 2013).

Má mnohaleté zkušenosti v právní praxi. V letech 2009, 2010, 2013 byl asistentem místopředsedy Vrchního soudu v Praze pro trestní řízení. V roce 2011 působil jako ministr dopravy. V letech 2007-2013 byl rovněž náměstkem na ministerstvu obrany, ministerstvu dopravy, ministerstvu vnitra a Vězeňské službě ČR. V letech 2012, 2013 působil jako zástupce ministra vnitra v Radě vlády ČR pro informační společnost.

V rámci praxe ve státní správě České republiky získal v minulosti nemalou zkušenost v řízení a kontrole právnických osob, a to jako člen představenstva, člen dozorčí rady nebo jako zakladatel či zřizovatel těchto právnických osob. Jednalo se o tyto organizace:

 • Česká pošta, s.p. (zakladatel za ČR, člen dozorčí rady)
 • České dráhy, a.s. (jmenován vládou předsedou Řídícího výboru – Valná hromada ČD, a.s., člen dozorčí rady)
 • ČD Cargo, a.s.
 • SŽDC s.o.
 • Ředitelství silnic a dálnic
 • Řízení letového provozu, s.p.
 • Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s. (předseda představenstva)
 • Člen dozorčí rady ČSA, a.s.
 • Člen dozorčí rady Povodí Vltavy, s.p.
 • Člen Výboru regionálních představitelů ČAK pro region Praha
 • Člen Kárné komise ČAK

V současné době je advokátem a společníkem Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda s.r.o.

Je také členem Unie obhájců.

crossmenu