AKGS

Lidé

Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.

Partner a vedoucí advokát

Evidenční číslo: 15 902
E-mail: michal.sykora@akgs.cz
Jazyky: angličtina
ID datové schránky: ngnqyj2

Publikační činnost

V roce 2010 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy obhajobou diplomové práce na téma Časová působnost trestních zákonů a některé její vybrané problémy v praxi. V letech 2012 až 2015 působil na Katedře trestního práva této fakulty jako interní doktorand. V roce 2019 obhájil disertační práci na téma Působnost trestních zákonů a získal titul Ph.D.

Na Právnické fakultě působí v současné době jako vyučující kurzu Zdravotnické právo v programu LL.M.

Již v době magisterského studia publikoval odborné články v časopise Trestní právo a autorsky se podílel na komentáři k trestnímu zákoníku (nakladatelství EUROUNION, 2010).

Společně s JUDr. Klárou Hurychovou, Ph.D., je rovněž spoluautorem monografie Compliance programy (nejen) v České republice (Wolters Kluwer, 2018).

Od roku 2014 je členem Unie obhájců.

crossmenu