AKGS

Lidé

Martina Fárová

Právní asistentka

E-mail: martina.farova@akgs.cz
Jazyky: angličtina, němčina

LinkedIn

Od roku 2017 studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Vedle trestního práva se v současné době věnuje i právu mezinárodnímu veřejnému a řešení mezinárodních sporů. 

Své jazykové znalosti často využívá ke komparaci právní úpravy v českém prostředí a anglicky a německy mluvicích zemích. 

V roce 2018 se účastnila jako delegátka jednání Rady bezpečnosti na Pražském studentském summitu. 

V Advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda působí jako právní asistentka od roku 2020.

crossmenu