AKGS

Lidé

Mgr. Jonáš Kučera

Vedoucí advokát

Evidenční číslo: 18 681
E-mail: jonas.kucera@akgs.cz
Jazyky: angličtina, španělština, němčina
ID datové schránky: t5xwjss

LinkedIn

V roce 2015 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s tématem diplomové práce Vývoj a současný stav právní úpravy žoldnéřství. Posléze nastoupil do Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda jako advokátní koncipient. V únoru 2019 úspěšně složil advokátní zkoušky a od 1. března 2019 působí v kanceláři jako trvale spolupracující advokát.

Ve své advokátní praxi se věnuje především obhajobě v trestních věcech se zaměřením na hospodářskou a násilnou trestnou činnost, zejména pak na trestnou činnost úředních osob a příslušníků ozbrojených sborů. Též se zabývá obhajobou právnických osob v trestním řízení, tvorbou Compliance programů a školením v oblasti Compliance.

crossmenu