AKGS

Lidé

Mgr. Bc. Jiří Nosek

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 45 295
E-mail: jiri.nosek@akgs.cz
Jazyky: angličtina

LinkedIn

V roce 2021 absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo a právní věda s tématem diplomové práce Koncern, přičemž na téže univerzitě rovněž absolvoval i bakalářský studijní program v oboru Veřejná správa.

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na trestné činy na úseku práva veřejných zakázek a hospodářské soutěže, trestné činy proti majetku, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, trestné činy proti životu a zdraví, trestní odpovědnost právnických osob a uplatňování nároků poškozených a nezákonně trestně stíhaných na náhradu škody a nemajetkové újmy.

V rámci své předchozí právní praxe například absolvoval stáž na Generálním konzulátu České republiky v Šanghaji a získal zkušenosti ze všech hlavních oblastí práva.

crossmenu