AKGS

Lidé

Mgr. Jan Sixta

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 46 386
E-mail: jan.sixta@akgs.cz

V roce 2003 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy obhajobou diplomové práce z oblasti volebních systémů.

Během své více jak 20 let trvající praxe působil ve vysokých pozicích ve státní správě České republiky. V letech 2011 až 2015 pracoval jako náměstek ministra pro místní rozvoj, zemědělství, vnitra a financí. V roce 2014 zastupoval funkci ministra vnitra z titulu 1. náměstka ministra pro bezpečnost, do jehož kompetence spadalo řízení Policie ČR. V letech 2015 až 2022 působil jako státní tajemník na ministerstvech financí a posléze zemědělství.

V rámci manažerských funkcí byl odpovědný za řízení finančních a rozpočtových vztahů, majetkových a personálních otázek a komplexních IT projektů. Jako právník a legislativec má zkušenosti s legislativním procesem především v oblasti veřejných zakázek, implementace práva EU, hospodářské soutěže, stavebního práva a veřejných financí.

Po celou dobu své manažerské praxe se soustředil na právo veřejných zakázek, což dokládá více než 17leté působení v Rozkladové komisi pro veřejné zakázky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V rámci praxe ve státní správě získal v minulosti nemalou zkušenost v řízení a kontrole právnických osob, a to jako člen dozorčí rady nebo jako zakladatel či zřizovatel těchto právnických osob. Jednalo se o státní podniky Českou poštu, Státní pokladna centrum sdílených služeb, Státní tiskárna cenin, České lesy a Povodí Labe a národní podnik Budvar.

V minulosti se jménem České republiky podílel na vyjednávání právních norem na úrovni Evropské komise jako byly Green and Social Procurement, Defence procurement a v letech 2009-2013 se podílel na vyjednávání Dohody o vládních zakázkách (GPA) pod záštitou Světové obchodní organizace (WTO).

crossmenu