AKGS

Lidé

Mgr. Jan Jiráček

Trvale spolupracující advokát

Evidenční číslo: 20 010
E-mail: jan.jiracek@akgs.cz
Jazyky: angličtina, španělština

LinkedIn

V roce 2018 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s tématem diplomové práce Trestná činnost v souvislosti s veřejnými zakázkami.

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na majetkové trestné činy, hospodářské trestné činy, zejména trestné činy na úseku práva veřejných zakázek, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, soudnictví ve věcech mládeže, trestní odpovědnost právnických osob, zastupování poškozených v trestním řízení, uplatňování nároků nezákonně trestně stíhaných na náhradu škody a nemajetkové újmy a problematika zákonnosti odposlechů v trestním řízení.

crossmenu