AKGS

Lidé

Mgr. Eva Kadlčíková

Advokátní koncipientka

Evidenční číslo: 44 140
E-mail: eva.kadlcikova@akgs.cz
Jazyky: angličtina

LinkedIn

V roce 2014 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s tématem diplomové práce Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana.

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti majetku, hospodářské trestné činy, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, trestné činy obecně nebezpečné a zastupování poškozených a zúčastněných osob v trestním řízení.

crossmenu