AKGS

Lidé

JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.

Partner, vedoucí pobočky České Budějovice, vysokoškolský učitel

Evidenční číslo: 14 057
E-mail: daniel.prouza@akgs.cz
Jazyky: angličtina
ID datové schránky: 9xcky3z

LinkedIn
Publikační činnost

V roce 1998 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, na které postupně v oboru trestního práva získal tituly iuris doctoris (JUDr., 2004) a philosophia doctor (Ph.D., 2002). V roce 2008 získal titul Ing. na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

Problematice trestního práva se dlouhodobě a systematicky věnuje. Publikuje v odborných časopisech, je autorem monografie Daňová kriminalita (2005) a Zásada ne bis in idem v českém trestním procesu (2006) a spoluautorem několika učebnic především v oboru trestního práva, například Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. (C. H. Beck, 2009). Mezi významné publikace patří rozsáhlý souhrn judikatury k novému trestnímu zákoníku (Trestní zákoník. C. H. Beck, 2010).

Jako vysokoškolský učitel působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde pravidelně přednáší trestní právo. Na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích působil ve funkci proděkana pro zahraniční vztahy a proděkana pro akademické záležitosti. V současné době je členem Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích. Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích je rovněž členem katedry regionálního managementu a práva Ekonomické fakulty, kde přednáší obchodní právo. Od roku 2017 působí zároveň na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci několika zahraničních pobytů přednášel trestní právo například v Thajsku na Faculty of Law Chiang Mai University a Rajamangala University of Technology Lanna, na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě a dalších.

V minulosti působil na Ministerstvu spravedlnosti České republiky jako člen Komise pro přezkum vyřizování podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona. Je členem Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády.

Je členem oborové komise pro trestní právo Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a individuálním členem České národní skupiny AIDP. Dále je členem České kriminologické společnosti, Společnosti pro kriminalistiku a Unie obhájců. Od roku 1998 do roku 2012, poté v letech 2017 až 2020, působil v justici na celé řadě pozic včetně předsedy Okresního soudu v Prachaticích, či předsedy senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích se specializací na bankovní a finanční kriminalitu. Zároveň byl členem Soudcovské rady tohoto soudu. V roce 2010 působil jako ředitel justičního odboru na Ministerstvu spravedlnosti České republiky. V letech 2012 až 2017 působil jako advokát v Českých Budějovicích.

Od října roku 2020 je advokátem a partnerem Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda s.r.o.

crossmenu