AKGS

Lidé

doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Vysokoškolský učitel, of Counsel

E-mail: daniel.patek@akgs.cz
Jazyky: angličtina

LinkedIn
Publikační činnost

V roce 2001 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2003 získal na téže fakultě v oboru obchodního práva titul JUDr. V oboru Soukromé právo I. získal v roce 2006 titul Ph.D. V roce 2018 na této fakultě obhájil svou habilitační práci a byla mu udělena vědecká hodnost docent (pro obor obchodního práva). Od roku 2019 je vedoucím katedry obchodního práva PF UK.

Specializuje se především na právo obchodních korporací, obchodní závazkové právo a právo proti nekalé soutěži. Obchodnímu právu se věnoval jako advokátní koncipient a advokát již od ukončení svého studia v roce 2001. 

Od roku 2019 je členem zkušební komise pro advokátní zkoušky pro obor obchodního práva. 

V letech 2004 až 2010 a 2015 byl činný jako advokát (aktuálně výkon advokacie pozastaven), dále pracoval jako asistent Nejvyššího soudu ČR (2010 až 2013) nebo jako člen Pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo (2005 až 2013).

Je také členem České skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo.

crossmenu