AKGS

Lidé

Mgr. Aleš Grulich

Trvale spolupracující advokát

Evidenční číslo: 16 493
E-mail: ales.grulich@akgs.cz
Jazyky: angličtina
ID datové schránky: cpxaikv

LinkedIn

V roce 2004 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Tématem jeho diplomové práce bylo Sportovní právo.

Kromě spolupráce s Advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda patří mezi jeho další významné profesní úspěchy například členství v rozkladové komisi ministra obrany.

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na TČ proti životu a zdraví, TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, TČ obecně nebezpečné, TČ proti životnímu prostředí, TČ proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, zajištění osob a věcí, zastupování poškozeného a zúčastněné osoby, řádné opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky, odklony v trestním řízení.

crossmenu