AKGS

Odbornost, 
důvěra a respekt

Principy, na kterých si zakládáme

Gřivna & Šmerda

naše advokátní kancelář se specializuje na trestní právo

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda je nejdoporučovanější advokátní kanceláří v oblasti trestního práva.
Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda se specializuje na poskytování právních služeb v oblasti trestního práva, především na obhajobu fyzických a právnických osob, zastupování poškozených a obětí, vykonávací řízení či právní pomoc svědkům a osobám podávajícím vysvětlení.

Činnost kanceláře zahrnuje také oblast compliance, zejména tvorbu vnitřních předpisů, vzdělávání formou školení a interní šetření v rámci právnických osob.

Podle požadavků klientů provádí naše kancelář i školení z oblasti trestního práva.

Principy kanceláře jsou založeny na individuálním přístupu ke klientům, jehož hlavními složkami jsou odbornost, důvěra a respekt.

Podstatnou devizou je skutečnost, že se členové kanceláře zároveň věnují akademické činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole ekonomické v Praze, jsou také autory či spoluautory mnoha odborných publikací a textů, včetně klíčových komentářů k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu a zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob.

Odborné zázemí, včetně působení na vysokých školách a publikační činnosti, a dosavadní praktické zkušenosti jsou garantem kvality poskytovaných advokátních služeb.

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda je prolnutím praktického i akademického přístupu k trestnímu právu na úrovni, která je v České republice unikátní.

Advokátní kancelář exkluzivně spolupracuje s advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o. Díky tomu může poskytnout unikátní a komplexní know-how pro firmy a podnikatele nejen v oblasti trestního práva, ale také v oblasti práva soukromého a správního.

Na Slovensku spolupracuje s panem profesorem Strémym a jeho advokátní kanceláří Strémy s. r. o.

Prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. a JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. jsou také zakladateli a garanty nezávislého odborného webu zaměřeného na trestní právo - Trestonline.cz. Projekt vznikl se záměrem nabídnout širší veřejnosti informativní platformu, která bude sdružovat a populárně naučným způsobem prezentovat informace a aktuality v oblasti trestního práva a souvisejících oborů.
crossmenu