AKGS

Lidé

Mgr. Veronika Vítková

Advokátní koncipientka

Evidenční číslo: 44 631
E-mail: veronika.vitkova@akgs.cz
Jazyky: angličtina

LinkedIn

V roce 2020 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci s tématem diplomové práce Úplatkářské trestné činy a možnost dočasného odložení trestního stíhání.

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na trestné činy proti svobodě, majetkové trestné činy, hospodářské trestné činy, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných a zastupování poškozených v trestním řízení, řízení proti právnickým osobám.

crossmenu