AKGS

Lidé

Mgr. Veronika Kováčiková

Advokátní koncipientka

Evidenční číslo: 45 211
E-mail: veronika.kovacikova@akgs.cz
Jazyky: angličtina, francouzština

LinkedIn

V roce 2021 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s tématem diplomové práce Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví.

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, trestné činy proti majetku, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, trestní odpovědnost právnických osob, zastupování poškozených v trestním řízení a uplatňování nároků nezákonné trestně stíhaných na náhradu škody a nemajetkové újmy.

crossmenu