AKGS

Lidé

Mgr. Tomáš Pokorný

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 44 691
E-mail:
tomas.pokorny@akgs.cz
Jazyky: angličtina

LinkedIn

V roce 2020 absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni s tématem diplomové práce Některé náležitosti a povaha rozhodnutí prezidenta České republiky.

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti majetku, trestné činy obecně ohrožující, organizovaná kriminalita, uplatňování nároků poškozených a nezákonně trestně stíhaných na náhradu škody a nemajetkové újmy. 

crossmenu