AKGS

Lidé

Mgr. Robert Kabát, Ph.D.

Trvale spolupracující advokát

Evidenční číslo: 16 065
E-mail: robert.kabat@akgs.cz
Jazyky: angličtina
ID datové schránky: v8eu9ai

LinkedIn
Publikační činnost

V roce 2009 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s tématem diplomové práce Sporné otázky nutné obrany v judikatuře. V roce 2018 obhájil disertační práci na téma Okolnosti vylučující trestnost a získal titul Ph.D.

Kromě spolupráce s Advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda je také členem Unie obhájců.

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na obhajobu (v přípravném řízení, řízení před soudem vč. řádných a mimořádných opravných prostředků), především v oblasti majetkových a hospodářských trestných činů. 

crossmenu