AKGS

Lidé

Mgr. Pavel Kohút

Trvale spolupracující advokát

Evidenční číslo: 19 140
E-mail: pavel.kohut@akgs.cz
Jazyky: angličtina, španělština
ID datové schránky: 2mnhtcd

LinkedIn
Publikační činnost

V roce 2016 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s tématem diplomové práce Institut organizované zločinecké skupiny v kontextu trestního zákoníku a judikatury.

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, majetkové trestné činy, trestné činy na úseku práva veřejných zakázek a hospodářské soutěže, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, organizovaná kriminalita, trestní odpovědnost právnických osob a uplatňování nároků poškozených a nezákonně trestně stíhaných na náhradu škody a nemajetkové újmy.

Od roku 2021 je externím doktorandem na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, téma disertační práce: Právo na odškodnění nezákonného trestního stíhání.

crossmenu