AKGS

Lidé

Ondřej Kačer

Právní asistent

E-mail: ondrej.kacer@akgs.cz
Jazyky: angličtina, němčina pasivně

LinkedIn

Od roku 2018 studuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Během studia absolvoval mnoho přínosných předmětů, mezi které patří Kriminologie, Rodinné právo, Právní aspekty etiky v podnikání či Exekuce a výkon rozhodnutí.

V budoucnu by se chtěl zaměřit na oblast občanského a trestního práva.

V Advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda působí jako právní asistent od roku 2020.

crossmenu