AKGS

Lidé

Lujza Perstická

Právní asistentka

E-mail: lujza.persticka@akgs.cz
Jazyky: angličtina, němčina, francouzština pasivně

LinkedIn

Od roku 2018 studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  

V rámci svého studia se blíže zaměřuje na právo finanční. Během svého studia absolvovala několik předmětů zaměřujících se na toto právní odvětví, mezi které patří Rozpočtové právo, Daňové právo procesní či Akviziční financování v praxi.    

V akademickém roce 2020/2021 zvítězila v soutěži SVOČ se svou prací na téma Principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, jejich hodnocení a aplikace při finanční kontrole územních samosprávných celků. 

V Advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda působí jako právní asistentka od roku 2018.

crossmenu