AKGS

Lidé

Mgr. Luděk Plachký

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 44 985
E-mail: ludek.plachky@akgs.cz
Jazyky: angličtina, španělština pasivně

LinkedIn
Publikační činnost

V roce 2020 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci s tématem diplomové práce Koncepční nástroje ochrany ovzduší.

Již v průběhu studia poskytoval právní poradenství v rámci Studentské právní poradny provozované Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, a to v rámci Spotřebitelské právní poradny, v Klinice práva a podnikání a v Dluhové poradně Charity Olomouc.

V akademickém roce 2019/2020 absolvoval semestrální studijní pobyt na Neapolis University Paphos na Kypru ve studijním programu Business Administration.

V průběhu svého studia získal následující ocenění:

  • Cena rektora Univerzity Palackého v Olomouci za nejlepší za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů za rok 2019 za práci s názvem Koncepční nástroje ochrany ovzduší v ČR – 1. místo.
  • Studentská vědecká a odborná činnost v akademickém roce 2019/2020 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, práce s názvem Správní dozor a trestání ve vztahu k povinnostem provozovatele kotle umístěného v domácnosti – 3. místo.
  • Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti ochrany ovzduší 2019 – 1. místo.

Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na trestné činy proti rodině a dětem, trestné činy proti majetku, trestné činy proti životnímu prostředí, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, zastupování poškozených v trestním řízení.

crossmenu