AKGS

Lidé

Mgr. Kristýna Jedličková

Advokátní koncipientka

Evidenční číslo: 46 882
E-mail: kristyna.jedlickova@akgs.cz
Jazyky: angličtina, francouzština pasivně

LinkedIn

V roce 2023 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s tématem diplomové práce zaměřené na trestněprávní důsledky nakládání s omamnými a psychotropními látkami ve zdravotnictví.

Předměty trestního práva a zdravotnického práva jí byly během studia nejbližší, a proto se v oblasti trestního práva zaměřuje na trestné činy spáchané ve zdravotnictví. V oblasti trestního práva se dále zaměřuje na problematiku obětí trestných činů.

crossmenu