AKGS

Lidé

Mgr. Josef Čabrádek 

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 45 385
E-mail: josef.cabradek@akgs.cz
Jazyky: angličtina, němčina pasivně

LinkedIn
Publikační činnost

V roce 2021 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s tématem diplomové práce Vybrané problémy trestního řízení vedeného proti právnické osobě.

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, trestné činy proti životnímu prostředí, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, trestní odpovědnost právnických osob a uplatňování nároků nezákonně trestně stíhaných osob na náhradu škody a nemajetkové újmy.

Od roku 2021 působí na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy jako interní doktorand.

Během svého magisterského studia se několikrát zúčastnil soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Zároveň se věnuje publikační činnosti.

V letech 2018 a 2019 absolvoval stáže u Okresního soudu v Příbrami.

V Advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda působil jako právní asistent od roku 2017. Od roku 2021 působí v kanceláři jako advokátní koncipient.

crossmenu