AKGS

Lidé

Mgr. Eva Novotná

Trvale spolupracující advokátka

Evidenční číslo: 19 748
E-mail: eva.novotna@akgs.cz
Jazyky: angličtina
ID datové schránky: yayvnqf

LinkedIn

V roce 2017 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s tématem diplomové práce Trestní řízení proti právnickým osobám. 

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, trestné činy proti životnímu prostředí, zajištění osob a věcí, zastupování poškozeného a zúčastněné osoby, odklony v trestním řízení, řízení proti právnickým osobám, trestní řízení proti právnickým osobám a uplatňování nároků poškozených a nezákonně trestně stíhaných na náhradu škody a nemajetkové újmy.

crossmenu