AKGS

Lidé

Mgr. Eliška Jáchimová

Advokátní koncipientka

Evidenční číslo: 45 801
E-mail: eliska.jachimova@akgs.cz
Jazyky: angličtina

LinkedIn

V roce 2022 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s tématem diplomové práce Výslech dětského svědka v trestním řízení.

V oblasti trestního práva se zaměřuje zejména na trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, trestní odpovědnost právnických osob a zastupování poškozených a zúčastněných osob v trestním řízení.

Od počátku roku 2022 působila rovněž jako asistentka soudce na trestním úseku u Obvodního soudu pro Prahu 9.

crossmenu