AKGS

Lidé

Aneta Franková

Právní asistentka

E-mail: aneta.frankova@akgs.cz
Jazyky: angličtina, francouzština pasivně

LinkedIn

Od roku 2020 studuje na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

V budoucnu by se chtěla zaměřit na oblast občanského a trestního práva.

V advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda působí jako právní asistentka od roku 2021.
crossmenu