AKGS

Lidé

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

Vysokoškolský učitel, dočasně pozastavený výkon advokacie

Evidenční číslo: 16 152
E-mail: ales.borkovec@akgs.cz
Jazyky: angličtina

LinkedIn
Publikační činnost

V roce 1996 absolvoval Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, kde získal titul Ing. V roce 1999 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy získal tituly iuris doctoris (JUDr., 2014) a philosophia doctor (Ph.D., 2013). 

V současné době pedagogicky a vědecky působí zejména na ŠKODA AUTO Vysoká Škola, na které přednáší širokou škálu předmětů, zejména z oblasti civilního práva, včetně obchodních korporací, ale i předměty z oblasti práva ústavního a teorii práva. 

Od roku 2015 je samostatným advokátem spolupracujícím s Advokátní kanceláří Gřivna & Šmerda, s.r.o. 

Odborně se věnuje obchodním korporacím, ale i fiduciárním povinnostem, závazkům z deliktů anebo závazkům z bezdůvodného obohacení, a vedle toho i tak specializovaným tématům, jako je například nabytí od neoprávněného.

Rovněž se podílí na vědecko-výzkumných projektech, včetně projektu schváleného Grantovou agenturou České republiky.

Od 1.1.2022 dočasně pozastavil výkon advokacie.

crossmenu