advokát, společník, vysokoškolský učitel
Č. ev. ČAK: 16439, člen Unie obhájců č. 100
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: eye6sre

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na které postupně získal tituly (Mgr., 2001), iuris doctoris (JUDr., 2001), philosophia doctor (Ph.D., 2005) pro obory ústavní právo, trestní právo, kriminologie a kriminalistika.
V letech 2004-2011 působil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako vysokoškolský pedagog v oboru trestní právo hmotné i procesní. V letech 2002-2003 byl členem katedry trestního práva na Policejní akademii ČR Praha. Od roku 2015 působí též na katedře podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

V letech 2009, 2010, 2013 byl asistentem místopředsedy Vrchního soudu v Praze - pro trestní řízení.
Z hlediska dalších pracovních zkušeností působil v roce 2011 jako ministr dopravy. V letech 2007-2013 byl rovněž náměstkem na ministerstvu obrany, ministerstvu dopravy, ministerstvu vnitra a Vězeňské službě ČR. V letech 2012, 2013 působil rovněž jako zástupce ministra vnitra v Radě vlády ČR pro informační společnost.
V rámci práce ve státní správě České republiky získal v minulosti nemalou zkušenost v řízení a kontrole právnických osob, a to jako člen představenstva, člen dozorčí rady nebo jako zakladatel či zřizovatel těchto právnických osob. Jednalo se o tyto organizace:
- Česká pošta, s.p., zakladatel za ČR, člen dozorčí rady
- České dráhy, a.s. jmenován vládou předsedou Řídícího výboru – Valná hromada ČD, a.s., člen dozorčí rady
- ČD Cargo, a.s.
- SŽDC s.o.
- Ředitelství silnic a dálnic
- Řízení letového provozu, s.p.
- Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s., předseda představenstva
- člen dozorčí rady ČSA, a.s.
- člen dozorčí rady Povodí Vltavy, s.p.

Je členem Výboru regionálních představitelů ČAK pro region Praha.

V současné době je advokátem a společníkem Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda s.r.o.

Publikační činnost:
•ŠMERDA, Radek. Trestné činy proti branné povinnosti. In: ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 928 – 937. ISBN 978-80-7552-358-7.
•ŠMERDA, Radek. Trestné činy vojenské. In: ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 938 – 967. ISBN 978-80-7552-358-7.
•ŠMERDA, Radek. § 369 - § 399. In: DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7478-790-4.
•ŠKODA, Jindřich, František VAVERA a Radek ŠMERDA. Zákon o policii s komentářem. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-447-3.
•ŠMERDA, Radek. Trestné činy obecně nebezpečné. In: JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Praha: Leges, 2009. Student. ISBN 978-80-87212-24-0.
•ŠMERDA, Radek. Trestné činy proti životnímu prostředí. In: JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Praha: Leges, 2009. Student. ISBN 978-80-87212-24-0.
•ŠMERDA, Radek. Trestněprávní úprava drogové problematiky. Praha: Národní protidrogová centrála, 2007. 160 s. ISBN
•ŠMERDA, Radek. Legitimita trestněprávní úpravy drogové problematiky. Trestní právo, 2001, č. 10. ISSN 1211-2860.

Kontakty

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 251373

Revoluční 1044/23
110 00 Praha 1

 +420 226 633 341   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. IČ: 04645545
 +420 226 633 342   2jkffip DIČ: CZ04645545